4x sex

4sex

ForMenův průvodce po říši lidské intimity tentokrát zabrousí do anatomie sexu. Přestože je zdánlivě prozkoumána ze všech stran, pořád skrývá nová překvapení.

Ženská erekce

To, co známe z ženského klitorisu, je metaforicky, ale i doslova řečeno, pouhá špička ledovce. Naše oči vidí stydké pysky a klitoridální špičku, což je terminus technicus pro výběžek, který většině lidí splývá s pojmem poštěváček. Klitorální „tělo“ ovšem pokračuje hluboko do ženských útrob a obepíná pochvu v délce sedmi až devíti centimetrů. Trojrozměrné snímkování ukazuje, že poštěváček tvarem připomíná ptáka v letu, který se při vzrušení rozpíná, což je následek zvýšeného průtoku krve. Dá se tedy říci, že i ženy mají erekci – jen je skryta lidským očím (včetně těch jejich). Poštěváček je vývojově shodný s penisem, tj. vzniká ze stejné tkáně. Jeden podstatný rozdíl tu ovšem existuje – klitoris nehraje žádnou roli při reprodukci. A většina žen nemá o tom, že se při vzrušení zvětšuje o desítky procent, ani tušení. Počet nervových zakončení klitorisu je podobný jako u penisu a mnohonásobně převyšuje počet nervových zakončení v pochvě, takže vznikla teorie, že vaginální orgasmus je variantou klitoridálního (že je vyvrcholení způsobeno drážděním klitorisu penisem skrze poševní stěnu). Výše uvedené skutečnosti zůstávaly dlouho neznámé, neboť je bylo možné ověřit pouze magnetickým snímkováním žen při orgasmu.

Bod G: návod na použití

Největším současným expertem na ženský orgasmus je bezesporu Barry Komisaruk. Tento neurovědec z Rutgers University studuje již po desetiletí ženy při masturbaci a mimo jiné experimentálně prokázal, že žena dokáže dosáhnout vrcholu bez jakýchkoli doteků, silou vlastní představivosti (což muž dokáže jen zcela výjimečně). Pokusné ženy tuto svou schopnost vysvětlovaly „stylem dýchání“ a „způsobem, jak v těle soustřeďují energii“. Komisaruk je též jedním z objevitelů bodu G. Zveřejnil i návod, jak se k tomuto mystickému místu dostat. „Ženy obvykle hlásí, že mají problém bod nalézt samy, pokud nepoužijí dildo či vibrátor. Ovšem velmi snadno jej identifikují, když jim při jeho stimulaci pomáhá partner,“ říká Komisaruk a nabízí mužům jednoduchý manuál, jak bod G nalézt. „Když vložíte do vaginy jeden či dva prsty dlaní vzhůru, stačí k jeho přesné lokalizaci udělat gesto, jako byste někomu ukazovali pojď sem.“ Žena obvykle sdělí sama, kdy váš prst spočine přesně na bodu G. Jestliže se vám bod podaří stimulovat, pocítí poryvy orgasmu hluboko v těle.

Testosteronová ruka: muž

Různé pokusy prokázaly, že ženy považují za výrazně atraktivnější ty muže, kteří mají na pravé ruce delší prsteníček než ukazováček (viz obrázek). Poměr délky druhého prstu vůči čtvrtému (2D : 4D) na pravé ruce je indikátorem toho, jak silný zásah testosteronem dostal lidský plod ve 13. týdnu vývoje. Může za to jev zvaný pleiotropie, kde jedna sada genů zodpovídá za vývoj více orgánů, v tomto případě prstů na ruce a penisu. Průměrné ratio (poměr)
2D : 4D činí u mužů 0,947. Ratio blížící se 0,900 (delší prsteníček) značí vyšší maskulinitu, delší penis, hlubší hlas, širší ramena, silnější ochlupení, vyšší symetrii obličeje – ale nikoli vždy všechny uvedené rysy dohromady. Několik výzkumů shledalo i pozitivní korelaci mezi 2D : 4D a některými povahovými rysy. Nízké racio indikuje např. sklony k hyperaktivitě, agresivitě, sportovním a muzikálním dovednostem (sic!), vůdcovství a inovaci, ale také třeba alkoholismu. Opačné ratio (1 a více) je důkazem, že plod byl vystaven většímu působení estrogenu a signalizuje ženské rysy (až homosexualitu).

Testosteronová ruka: žena

Poměr 2D : 4D u žen je bližší číslu 1 (tj. ženy mají častěji oba prsty stejně dlouhé). Pokud má ale žena delší prsteníček (poměr menší než 1), byla jako plod rovněž vystavena silnému působení testosteronu. Kupodivu to vždy neznamená, že by měla maskulinní rysy. Mívá větší klitoris, mělčí vaginu, silnější růst ochlupení a méně pravidelný menstruační cyklus. Hůře odolává cizopasníkům. Mívá vyšší hlasovou variabilitu (je schopná přecházet od vysokých tónů po hluboké). U žen s „testosteronovou pravačkou“ se prokázala silná korelace s těmito vlastnostmi: atletické nadání, dobrá prostorová orientace, mužský rukopis, vysoká asertivita. Taková žena mívala častěji špatné vztahy s otcem, má sklon ke krátkodobým známostem, promiskuitě a také k bisexualitě. Prokazuje vyšší odolnost proti anorexii. Ženy s běžnějším, tedy vyšším poměrem 2D : 4D, mívají „klasicky“ ženské vlastnosti: nerady riskují, jsou rezervovanější a preferují dlouhodobé vztahy.

Text: Lubomír Heger
Foto: Shutterstock.com
Ilustrace: ForMen