Etiketa Daniela Šmída: 11 rad, jak se správně představit

Snímek obrazovky 2017-09-09 v 20.22.22

Dokážete se postavit před větší skupinu cizích lidí, představit se a říci o sobě ve dvou až třech větách to, co děláte nebo čemu se profesně věnujete? Dokážete se na společenské akci seznámit s cizí osobou? Zkuste si to natrénovat před zrcadlem. Stoupněte si tak, abyste viděl celou svoji postavu. Nadechněte se a…

Příšerná představa? Pokud ano, čtěte bezpodmínečně dále. Osobnost každého z vás je pro váš život důležitější než kdy předtím. Vaše jméno a pár vět o vás vám může pomoci zanechat pozitivní dojem a v paměti poslouchajících stopu, na kterou si vzpomenou, když to budou potřebovat.

Vaše jméno je velmi důležitá a také z jistého pohledu osobní informace. S představením tedy souvisí řada doporučení, kdy je představení vhodné a kdy nikoli. Začněme tedy tam, kde se představovat nemusíte.

1.

Pominu-li situaci, kdy není ve vašem okolí nikdo, komu se můžete představit, nemáte povinnost se představovat, pokud sedíte v čekárně u lékaře, v letištní nebo nádražní hale. Není také obvyklé představit se v případě, když si přisednete k částečně obsazenému stolu v restauraci, kam chodíte na oběd. A to ani v případě, když s ostatními hosty u stolu prohodíte pár zdvořilostních slov o tom, jaký je den a jak vám chutná.

2.

Není nutné se představovat ani v případě, že někoho na ulici zastavíte se žádostí o pomoc při hledání cesty, pokud vám stále vaše ego nebrání se na cestu zeptat. Nepředstavujte se ani na recepcích hotelu, kam se jdete ubytovat. Uvádíte sice své jméno, to však neslouží k představení se, nýbrž k identifikaci zamluveného pokoje. Dále se nepředstavujte doručovatelům, kominíkům ani opravářům.

3.

Samostatnou kapitolou jsou veřejné tančírny, které dnes zažívají rozkvět díky velkému počtu singlů ve městech a tančit chodí lidé sami. Dříve se mělo za to, že není nutno představovat se dámě, se kterou si chcete zatančit jen jednou. S určitostí však nelze říci, že si s ní nebudete chtít zatančit znova, protože vás svým umem a citem pro tanec doslova nadchne. Doporučení moderní etikety v tomto případě zní: jste-li muž, představte se. Jako první.

ZAPAMATUJTE SI: Vždy se představujte nejprve jménem a potom příjmením.

4.

Nezbytně nutné je představit sebe nebo své známé v případě, že pozvete přátele a hosty, kteří se mezi sebou vzájemně neznají. V případě, se ocitnete v situaci, kdy vás někdo představí pouze jménem, doplňte své jméno také o vaše příjmení a představte se.

 

5.

Chystáte-li se hovořit k lidem například jako přednášející, je vaší povinností se představit stejně tak, když chcete vystoupit s diskusním příspěvkem. Pokud se potkáte na ulici, v divadle nebo třeba na vernisáži s osobou, se kterou chcete déle pohovořit, je nutné se vzájemně přestavit. V tomto případě představte svoji partnerku nebo partnera a seznamte se vzájemně. Možná, že jste právě nyní na dovolené, kde je pravděpodobnost, že se budete opakovaně setkávat se stejnými lidmi. Představte se jim. Podobně je to na celodenním semináři, na kurzech nebo na kongresu. Je vaší povinností se představit při setkání s osobou, se kterou povedete obchodní jednání. Nezbytné je představit se do telefonu.

 


Snímek obrazovky 2017-09-09 v 20.22.40

 

6.

Vždy se představuje společensky méně významná osoba té společensky významnější. Tedy muž ženě, mladší staršímu. Při společenském jednání, tedy mimo pracovní jednání, se smí dáma představit jen svým jménem a ponechat své příjmení nevyřčené. Přijměte fakt, že vás bude také jménem oslovovat. To však není signál k tykání. Zůstaňte u vykání do té doby, než vám žena tykání nabídne.

7.

Při představování dnes rozlišujeme dva typy představování. Dříve bylo společensky zcela nemožné představit se sám cizí osobě, bez zprostředkování třetí osobou. Tento postup by vám zabral v dynamikou opředeném dnešku pro vás již nepředstavitelné množství času. Máte tedy možnost, představit se sám.

8.

O to více je nutné umět to. Umění se představit, případně jednou větou říci, čemu se věnujete profesně, nebo co je důvodem, že jste ve stejném místě, jako je osoba, které se představujete, je podmínkou dobrého dojmu za vaší přítomnosti.

9.

Představování se dělí podle počtu osob na přímé a zprostředkované představení.

Přímé představení se využívá ve všech pracovních a obchodních příležitostech a také ve většině situací při společenském jednání.

Pokud se chcete s někým seznámit, stačí k němu přistoupit a oslovit ho slovy: „Dovolíte prosím, abych se vám představil?“ Pokud se osoba, se kterou se chcete seznámit, něčemu intenzivně věnuje, například si prohlíží obraz v galerii, stačí přistoupit se slovy „Promiňte prosím, mohu vás na chvíli vyrušit? Rád bych se vám představil.“.

Jakmile oslovená osoba zaujme k vaší žádosti přívětivý a souhlasný postoj, usměje se na vás, zdvořilostně odpoví nebo pokyne hlavou, navažte na váš dotaz a pokračujte: „Jmenuji se Petr Nový, zastupuji tu společnost …“ nebo „Mé jméno je Petr Nový a jsem bratrancem autora“.

V případě, že je vaše příjmení méně obvyklé a vy cítíte, že vám partner, kterému se představujete, špatně rozuměl, představte se ještě jednou. Snažte se příjmení vyslovit srozumitelněji. „Jmenuji se Petr Ehrenberger. Eh-ren-ber-ger“.

V případě, že vyhodnotíte, že je vaše příjmení pro danou osobu hodně složité (například v jiné zemi), mějte v ruce připravenu vizitku. Zabráníte tím neustálému opakování svého příjmení, eventuálně zdlouhavému hláskování a také špatnému zapamatování.

ZAPAMATUJTE SI: Nejprve se muž představuje ženě, nejprve se mladší představuje staršímu.

10.

Zprostředkované představení je využíváno nejčastěji ve společnosti, kdy seznamujete mezi sebou své přátele. Velmi část také v pracovním styku, kdy vzájemně představujete obchodní partnery, případně nového kolegu stávajícím zaměstnancům.

Platí zde pravidla o společenské významnosti představovaných osob. Vždy představujte společensky méně významného tomu, který je společensky významnější. Jste-li ten, který představuje, představujete nejprve muže ženě a mladšího staršímu. Při představení vaší ženy vašemu kolegovi, můžete zvolit tento postup: „Moničko, dovol, abych ti představil svého kolegu, Jana Pokorného“.

11.

Pokud seznamujete dva neznámé lidi, nejdříve představíte osobu společensky významnější, tedy například toho staršího. „Pane Pokorný, dovolte, abych vám představil pana Nového, obchodního ředitele společnosti. Pane Nový, představuji vám tímto pana Pokorného, jednatele společnosti“.

Pokud se jedná o osobu společensky významnou a chcete jí někoho představit, můžete říci: „Pane ministře, dovolte, abych vám představil svého kolegu Františka Nováka“. Rozhodně už k tomu nedodávejte to, co je z předchozí formulace jasné: „Franto, to je ministr“.

 

Snímek obrazovky 2017-09-09 v 20.19.20

S moderní etiketou, korektním chováním a oblékáním ve ForMenu radí náš arbiter elegantiae Daniel Šmíd, který o těchto věcech přednáší ve firmách u nás i na Slovensku. Více na Danielsmid.cz

ilustrace: Tereza Kovandová