(umění) Eva Chmelová – Konfigurace

image011

Obrazy Evy Chmelové přinášejí tiché spočinutí a harmonické plynutí, malbou kultivované okamžiky a světlem prostoupené výjevy. Sdílejí atmosféru klidu a vrstevnatého prožívání chvíle čímsi pozoruhodné, barvou sycené a poeticky nedoslovené. image002
Malířka pracuje zpravidla s oproštěnou kompozicí důvěrně známých, avšak někdy fantazijně sestavovaných fragmentů a znaků. Známé jsou její dřívější symbolistně abstrahované výjevy, také pozdější magická zátiší i stále častěji vystupující figurální motivy. A právě postavy se staly společným jmenovatelem a tématem současné výstavy. Jsou ústředními hybateli situace či spíše nálady, vybranou momentkou s autobiografickými či obecnými rysy.

image010
Mnohdy původní fotografická podoba, respektive předloha je zde však stylizována a transformována výtvarnými prostředky, které se samy stávají nositeli sdělení či rozpoložení. Figury na obrazech vystupují v zastřeném příběhu, jehož význam ustupuje nebo se spíše prolíná s malířskými hodnotami.
Chmelová nevypouští na diváka náhlý adrenalin, ale sdílí decentní úžas a rozprostřenou harmonii. Nepouští se do vypjatých dramat či konfrontačních gest. Pohybuje se na poli intimních zákoutí a pozastavené reflexe osobní zkušenosti, kterou procesem malby posunuje do nadčasových rovin. Podoby svých obrazů vidí jejich autorka od počátku přesně, nehledá a neexperimentuje.

Od 15.1. do 29.1. můžete zajít na výstavu Konfigurace. Vernisáž proběhne 14. ledna v 17h, ve Ville Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6.